Nordic Women's and Gender History Conference

Nordiska kvinno- och genushistorikermötet

University of Oulu, Finland
7-9 June 2018

Welcome

Welcome!

[För svensk text, se nedan]

 

From 7 to 9 June 2018, the 12th Nordic Women’s and Gender History Conference will take place in Oulu, Finland. The main organizer is the Department of History at the Faculty of Humanities, University of Oulu.

 

The Nordic Women’s and Gender History Conference is an established forum for historians of women, gender and sexuality in the Nordic context. Here, historians working within different academic subfields meet to present and discuss new historical research and questions relevant to the field. Conference languages are the Scandinavian languages and English.

 

The programme will consist of keynote lectures related to the conference theme, crisis, of thematic sessions and sessions for free presentations.

 

Follow us in

 

Det 12. Nordiska kvinno- och genushistorikermötet äger rum i Uleåborg, Finland, 7–9 juni 2018. Det arrangeras av Historiska institutionen vid Uleåborgs universitet. Konferensspråk är de skandinaviska språk och engelska.

 

Nordiska kvinno- och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-, genus, köns- och sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts forskare från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera ny forskning.

 

Programmet innehåller keynoteföreläsningarna som kommer att vara kopplade till huvudtemat kris, temasessioner och individuella papper. 

 

Local committee:

  • Docent Seija Jalagin, chair
  • Docent Heini Hakosalo
  • Docent Marianne Junila
  • Professor Tiina Kinnunen
  • PhD Hanna-Leena Nissilä
  • Docent Kaisa Vehkalahti